Review of the training “A successful entrepreneur”

Review of the training “A successful entrepreneur”

otzyiv-uchastnika-treninga-funktsii-menedzhera-kommercheskogo-direktora-egorova-a-v
initially, the training “A successful entrepreneur” called “Manager Operation”

img012 img011 img010 img009 img008 img007 img006 img005